Yamini Nayar - THREE SPACES for TIME

展覽時間:
2020-02-13 - 2020-03-28
展覽機構:
Thomas Erben Gallery
參展人員:
Yamini Nayar

Yamini Nayar - THREE SPACES for TIME

Passage(系列:無系列作品), 2020

攝影, Silver gelatin print

藝術家:

Yamini Nayar

Yamini Nayar - THREE SPACES for TIME

Permutations set(系列:無系列作品), 2020

攝影, C-prints

藝術家:

Yamini Nayar

Yamini Nayar - THREE SPACES for TIME

Messenger(系列:無系列作品), 2020

攝影, C-Print

藝術家:

Yamini Nayar

Yamini Nayar - THREE SPACES for TIME

Of the Same Soil(系列:無系列作品), 2020

C-print

藝術家:

Yamini Nayar

Yamini Nayar - THREE SPACES for TIME

Imprint(系列:無系列作品), 2020

攝影, Silver gelatin print

藝術家:

Yamini Nayar

Yamini Nayar - THREE SPACES for TIME

Permutations(系列:無系列作品), 2020

攝影, C-Print

藝術家:

Yamini Nayar

Yamini Nayar - THREE SPACES for TIME

Traveller(系列:無系列作品), 2020

攝影, Silver gelatin print

藝術家:

Yamini Nayar

Yamini Nayar - THREE SPACES for TIME

Mapping(系列:無系列作品), 2020

攝影, Silver gelatin print

藝術家:

Yamini Nayar

Yamini Nayar - THREE SPACES for TIME

First Light(系列:無系列作品), 2020

攝影, C-Print

藝術家:

Yamini Nayar

Yamini Nayar - THREE SPACES for TIME

Night Work(系列:無系列作品), 2020

攝影, Silver gelatin print

藝術家:

Yamini Nayar

Yamini Nayar - THREE SPACES for TIME

Domino Birth(系列:無系列作品), 2020

攝影, C-print

藝術家:

Yamini Nayar

Yamini Nayar - THREE SPACES for TIME

Beginner's Mind(系列:無系列作品), 2020

攝影, C-print, 40 x 30in, ed. of 5 (+1AP).

藝術家:

Yamini Nayar

Yamini Nayar - THREE SPACES for TIME

Permutations set(系列:無系列作品), 2020

攝影, C-prints

藝術家:

Yamini Nayar

Yamini Nayar - THREE SPACES for TIME

Permutations(系列:無系列作品), 2020

攝影, C-Print

藝術家:

Yamini Nayar

評論

暫無評論

評論

dafabet888 体育在线| 在线直播| 体育下注| 在线直播| 法甲| 英超| 西甲| 德甲| NBA| 赛事直播| 体育网址| CBA| 赛事直播| 体育平台|